Garantija

Samsonite produktai yra griežtai testuojami, tam, kad užtikrinti, kad kelioniniai produktai, kuriais Jūs pasitikite, atitiktų griežčiausius standartus. Todėl, jei iškils problema su šiuo Samsonite produktu („Produktas“) dėl gamybos defektų medžiagoje ar darbo kokybėje, Samsonite savo nuožiūra arba sutaisys, arba pakeis produktą nauju, atitinkamai pagal čia nurodytus garantijos terminus ir sąlygas. Numatyta garantija taikoma tik pirmajam Produkto pirkėjui ar dovanos gavėjui. Garantijos trukmė yra nurodyta ant garantinės kortelės, esančios produkto viduje ir/arba Produkto savybių sąraše, esančiame mūsų svetainėje.

Ši garantija taikoma tik gamykliniams defektams ir neapima jokios žalos padarytos dėl netinkamo naudojimo (tokio kaip transportavimas ar neįprasti daiktai) nepriežiūros, nelaimingų atsitikimų, trinties, ribinių temperatūrų, tirpiklių, rūgščių, vandens poveikio, įprasto nusidėvėjimo ar sugadinimo transportavimo metu (pavyzdžiui skrydžių bendrovių). Nors, Jūsų Produkto negarantinę priežiūrą ar remontą, gali atlikti bet kuri kompanija, Samsonite reikalauja, kad garantiniams taisymams naudotumėtės tik patvirtinto Samsonite serviso centro („Serviso Centras“) paslaugomis. Prašome nesiųsti savo Produkto tiesiogiai į Samsonite, nes tai tik prailgins taisymo laikotarpį. Ši garantija yra pasaulinė ir Jūsų Produktas gali būti pataisytas bet kuriame Serviso Centre pasaulyje. Jūs esate atsakingas už visas išlaidas, susijusias su produkto pristatymu į bet kurį tokį Serviso Centrą, įskaitant, bet neapsiribojant pakavimo, transportavimo ir taikomų mokesčių išlaidomis.

 Garantiniam aptarnavimui Serviso Centre, Jums reikės tinkamai užpildyto garantinio sertifikato ir originalaus pirkimo kvito. Serviso Centras nuspręs ar kilusiai problemai gali būti taikoma Samsonite garantija. Jei garantija taikoma, Jūs būsite informuotas ar Jūsų Produktas bus taisomas, ar keičiamas nauju. Bet kuris toks taisymas ar pakeitimas bus daromas Samsonite sąskaita, įskaitant visas būtinas išlaidas grąžinant pataisytą Produktą ar keičiant jį nauju. Jei Produktas yra keičiamas nauju, tačiau daugiau tokio nebėra, Samsonite pakeis jį panašiu Samsonite produktu.

 Atsitiktiniai ar dėl pasekmių kylantys nuostoliai į garantiją neįtraukti. Darbo jėgos apmokestinimui ir nuostoliams atsiradusiems dėl kieno nors, bet ne Serviso Centro kaltės, ši garantija netaikoma. Bet kurios kitos numatomos garantijos, tiek kiek leidžia galiojantys įstatymai, netaikomos. Čia taikoma garantija yra apribota produkto vertės. Gamybos specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo. Produkto spynelės yra skirtos apsaugoti tik nuo atsitiktinio atsidarymo ir negali apsaugoti nuo paties Produkto ar jame esančių daiktų vagysčių, sugadinimo, avialinijų, oro uosto darbuotojų ar vyriausybinių institucijų patikrinimo. Patikrinkite savo Produktą nedelsiant, po to jei jis buvo kieno nors kito, bet ne Jūsų rankose. Jei Produktas buvo pažeistas tranzito metu, tuomet pateikite pretenziją tranzito bendrovei (kuri yra apdrausta dėl produktų sugadinimo) atvykimo vietoje, jei įmanoma, prieš atliekant muitinės formalumus.

  Ši garantija yra skirta tam, kad suteikti Jums tam tikras juridines teises. Papildomai, be čia aprašytų teisių, Jūs taip pat galite turėti ir kitas teises priklausomai nuo valstijos ar šalies, atsižvelgiant į išimtis ar numatomų garantijų taikymą dėl atsitiktinių ir pasekmių nuostolių, ir taisymo, ir keitimo. Todėl apribojimai ar išimtys išdėstytos šioje garantijoje Jums gali būti netaikomos.

  Samsonite garantija nėra taikoma produktams kurie buvo parduoti ne per autorizuotus Samsonite atstovus ar jų partnerius Lietuvoje.